Misija

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni cilj postojanja Tehničke škole u Tutinu upravo ostvarivanje misije da naši učenici postanu građani sveta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspešni ljudi i uzor novim generacijama.

Vizija

Sa vizijom da će naša škola biti mesto na kome će se rađati nove ideje, negovati talenti i unaprediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da sa nama podele radost uspeha.

Slobodne aktivnosti su skup za koje se pojedinac moze slobodno opredeliti.Osnovne funkcije aktivnosti u slobodnom vremenu su :odmor yrazonoda i razvoj licnosti.Pored toga ;ove tri funkcije predstavljaju i tri podrucja programiranja slobodnih aktivnosti u skoli,a u okviru rada razlicitih sekcija 

Sekcije ce raditi tokom cele godine, a sadrzaji i rezultati njihovog rada javno se prezentuju kroz određene prigodbe i programe :takmicenja izlozbe.kulturne manifestacije;praznike,svecanosti dr.Uspesan rad sekcija omogucava tesnju saradnju sa drustvenom sredinom i afirmise skolu u opstini i siroj sredini.

 

Sekcija

Broj časova godišnje

Recitatorska

38

Likovna

38

Košarkaška

38

Gimnastička

38

Folklor

70

Fudbalska

38

Odbojkaška

38

Istorijska

38

Matematička

38

Fizika

38

Za mašinstvo

38

Za tekstilstvo

38

Za elektro struku

38

Za šumarstvo

38

Za ekonomsku struku

38

Za saobraćaj

38

Planovi sekcija biće posebno doneti od strane rukovodioca sekcija i pređstavlja sastavni deo godišneg Programa rada. Uputstvo za rad sekcija dato je u “Službenom glasniku - Prosvetni glasnik RS”broj 3/91.

Adresa

7. jul 18, 36320 Tutin tehtutin1@gmail.com www.tehtutin.edu.rs

Učenički kutak

Maturski i završni radovi učenika

OSTANI KONEKTOVAN

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com