Misija

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni cilj postojanja Tehničke škole u Tutinu upravo ostvarivanje misije da naši učenici postanu građani sveta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspešni ljudi i uzor novim generacijama.

Vizija

Sa vizijom da će naša škola biti mesto na kome će se rađati nove ideje, negovati talenti i unaprediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da sa nama podele radost uspeha.

Učenje na daljinu

16 mart 2020

Ostvarivanje obrazovno - vaspitnog rada učenjem na daljinu za učenike srednjih škola

Stručne mature i završni ispit u stručnom obrazovanju

14 april 2020

Usled vanrednog stanja i prekida nastave u školama ZUOV vrši pripreme za izvođenje stručne mature i završnog ispita u stručnom obrazovanju.

Obrazovanje je moć

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne!

Anatol Frans

Čovek se uči dok je živ

Obrazovanje, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi.

Albert Ajnštajn

Web mail

Ekonomski tehničar


Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje- Ekonomski tehničar.Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti.

Tehničar drumskog saobraćaja


Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti, npr. prikupljanje, analiza i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju, evidentiranje prisutnosti vozača i raspoređivanje voznog osoblja, provera raspoloživosti i ispravnosti saobraćajne signalizacije, učešće u izradi reda vožnje, poslovi održavanja vozila, tehnički pregledi, registracija, dispečerski i skladišni poslovi i dr.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje


Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za izradu proračuna i tehničke dokumentacije, spitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova...

Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera


U obrazovnom profilu izvršen je spoj umetnosti i tehnike prilagođen modernom shvatanju i izvođenju nastave i profesionalne edukacije. Predviđeno je da uečnici ovog obrazovnog profila mogu da nađu sebi mesto i u proizvodnji i u biroima za projektovanje nameštaja i enterijera. Struktura predmeta omogućava nastavak školovanja kako na tehničkim tako i na fakultetima likovnih umetnosti.

Mašinski tehničar motornih vozila


Ovaj obrazovni profil je formiran sa namerom da omogući učenicima sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, pravilnoj eksploataciji i održavanju.

Modelar odeće


Nakon početne ideje, dizajner pravi prototip (ili upućuje kako da se izradi), a može i samostalno da ostvari svoju ideju. Odeću može izraditi i predstaviti kao samostalnu ili je predstaviti u kolekciji. 

Elektroinstalater


Elektroinstalater je trogodišnje zanimanje u kojem ćete biti osposobljeni za održavanje, popravku i izvođenje električnih instalacija, kao i popravkom svih vrsta električnih uređaja i aparata. 

Adresa

7. jul 18, 36320 Tutin tehtutin1@gmail.com www.tehtutin.edu.rs

Učenički kutak

Maturski i završni radovi učenika

OSTANI KONEKTOVAN

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com