TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

STRUČNI AKTIVI I TIMOVI

Tim za izradu godišnjeg plan rada škole i školskog programa

 • Hajruš Hot, rukovodilac
 • Azemina Tutić
 • Enesa Vejselović
 • Damir Hadžić
 • Anesa Derdemez
 • Imer Ademović

Tim za razvojni plan škole

 • Hajruš Hot, rukovodilac
 • Enesa Vejselović
 • Hurija Klimenta
 • Zoran Mihajlović

Tim za inkluziju

 • Azemina Tutić, rukovodilac
 • Enesa Vejselović
 • Hajriz Nezirović
 • Admira Koničanin
 • Članovi OV IV-3 i IV-6
 • Mejrema Klimenta, roditelj
 • Hasima Muminović, roditelj

Tim za samovrednovanje

 • Enesa Vejselović, rukovodilac
 • Zoran Zečević
 • Remzo Metović
 • Selver Pepić
 • Ljiljana Zečević

Tim za kulturnu i javnu delatnost škole

 • Azemina Hadžić, rukovodilac
 • Emina Muratović
 • Fadil Prelić
 • Edita Pepić
 • Dijana Stevanović

Tim za prevenciju i zaštitu učenika od zlostavljanja i zanemarivanja

 • Azemina Tutić, rukovodilac
 • Hajruš Hot
 • Melida Škrijelj
 • Fidahija Bećković
 • Anes Numanović, školski policajac
 • Omer Hadžić, preds.saveta rod
 • Ismet Medović

Tim za standard učenika

 • Azemina Tutić, rukovodilac
 • Enesa Vejselović
 • Jadranka Zečević
 • Hurija Klimenta
 • Ramiz Jusufović

Tim za zaštitu životne sredine

 • Zečević Ljiljana, rukovodilac
 • Dušan Popović
 • Elena Fakić
 • Dževad Jusufović
 • Melisa Curić

Tim za saradnju sa porodicom

 • Enesa Vejselović, rukovodilac
 • Anesa Derdemez
 • Hajruš Hot
 • Zoran Zečević
 • Ahmedin Bulić

Tim za saradnju sa lokalnom samoupravom

 • Hajruš Hot, rukovodilac
 • Ahmedin Bulić
 • Šefkija Bronja
 • Nezrina Pepić
 • Kemal Hot, član saveta roditelja

Tim za humanitarne i sportske aktivnosti

 • Hajriz Nezirović, rukovodilac
 • Remzo Metović
 • Imer Ademović
 • Amil Bronja
 • Muamer Habibović

Tim za stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika

 • Hajruš Hot, rukovodilac
 • Enesa Vejselović
 • Damir Hadžić
 • Admira Koničanin
 • Esad Zukorlić

Tim za karijerno vođenje i savetovanje

 • Admira Koničanin, rukovodilac
 • Selver Pepić
 • Anesa Derdemez
 • Sanela Prelić
 • Alma Bajrović

Rukovodioci stručnih veća

 • Marija Vukajlović - Stručno veće nastavnika srpskog jezika i književnosti, bosanskog jezika i stranih jezika
 • Hanefija Dedeić - Stručno veće društvenih nauka
 • Raica Popović - Stručno veće prirodnih nauka
 • Kevser Hot - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta mašinstva i obrade metala
 • Harun Eminović - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta šumarstva i obrade drveta
 • Fatima Hajrizović - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta tekstilstva i kožarstva
 • Alma Bajrović - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta ekonomije
 • Muamer Habibović - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta saobraćaja
 • Vahid Pepić - Stručno veće nastavnika stručnih predmeta elektrotehnike