TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Članove školskog odbora imenuje i razrešava Skupština opštine, odnosno Skupština grada. Izbomi period traje četiri godine.

Članovi školskog odbora:

Ispred nastavničkog veća:

  • Pepić Vahid
  • Pepić Nezrina
  • Habibović Muamer

Ispred saveta roditelja:

  • Mušina Tahir
  • Tiganj Mirsada
  • Sretković Slavoljub

Ispred lokalne samouprave:

  • Čalaković Ahmedin
  • Destanović Semir
  • Dedeić Samir

Plan i program rada Školskog odbora

Aktivnosti Način realizacije Mesto Izvršioci Vreme realizacije

* Usvajanje izveštaja o radu škole za prethodnu školsku godinu

* Usvajanje Godišnjeg plana rada za tekuću Školsku godinu

* Izveštaj direktora o radu škole

* Raspisivanje konkursa za izbor nastavnika

* Donošenje plana za stručno usavršavanje

Razmatranje usvajanja

Školski prostor

Direktor

Septembar

* Usklađivanje normativnih akata i pravilnika sa izmenama Zakona o srednjoj školi i drugim zakonima

* Formiranje ispitnih komisija

* Predlog upisa učenika za narednu školsku godinu

* Saradnja sa lokalnom zajednicom

Razmatranje usvajanja

Školski prostor

Članovi odbora


Direktor

Novembar


Decembar

* Razmatranje izveštaja direktora o realizaciji godišnjeg programa rada u I polugodištu

* Usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna

* Donošenje finansijskog plana za 2021. g.

* Plan javnih nabavki za 2022.god

* Usvajanje izveštaja o sprovedenom popisu

Razmatranje usvajanja

Školski prostor

Članovi odbora


Direktor

Februar

* Informacija o uslovima rada i završetku nastavne godine

* Informacije o upisu učenika u prvi razred

* Analiza opremljenosti škole nastavnim sredstvima

* Analiza uspeha učenika

* Donošenje odluke o nagradama učenika

* Kadrovska pitanja

* Izveštaj direktora o uspehu učenika na kraju II polugodišta.

Razmatranje usvajanja

Školski prostor

Članovi odbora


Direktor


Pomoćnici direktora

Jun

* Raspisnje konkursa za izbor nastavnika škole

* Davanje mišljenja na izbor nastavnika po raspisanom konkursu

* Informacije o uslovima rada pred početak nastavne godine

* Usvajanje izveštaja o RPŠ IGPS

* Vršenje drugih poslova predviđenih Zakonom o srednjem

Razmatranje usvajanja

Školski prostor

Članovi odbora

Avgust