TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

SAVET RODITELJA

Saradnja sa roditeljima učenika jedna je od bitnih pretpostavki za uspešnu realizaciju njenog obrazovno-vaspitnog rada, pa će joj se posvetiti puna pažnja u 2021/22. godini.
Savet roditelja:

Prema izmenama i dopunama zakona o srednjoj školi /Službeni glasnik-Prosvetni glasnik broj 23/2002 član 90a - u školama se organizuje Savet roditelja, a čine ga po jedan predstavnik svakog odeljenja.

Savet roditelja ima pravo da svoje predloge , pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Škole.
Članovi saveta roditelja su:

Razred i odeljenje Ime i prezime roditelja
I-1 Adilović Ešref
I-2 Gusinac Samer
I-3 Mušina Tahir
I-4 Čalaković Nermin
I-5 Sejdović Fatih
I-6 Ćatović Elvir
I-7 Kecap Sabit
Razred i odeljenje Ime i prezime roditelja
II-1 Omerović Muamer
II-2 Čalaković Safet
II-3 Tiganj Mirsad
II-4 Ajdinović Mithad
II-5 Jusović Rafet
II-6 Behrović Ramiz
II-7 Lučičanin Hazbija
Razred i odeljenje Ime i prezime roditelja
III-1 Šaćirović Harun
III-2 Jamini Silvija
III-3 Ramović Bajro
III-4 Sretković Slavoljub
III-5 Škrijelj Sanel
III-6 Smailagić Safet
III-7 Hot Edževid
III-8 Hajdinović Fejzo
Razred i odeljenje Ime i prezime roditelja
IV-1 Tutić Zaptija
IV-2 Hot Halko
IV-3 Derdemez Nuradin
IV-4 Tutić Nasuf
IV-5 Hot Safet