TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

NASTAVNI MATERIJAL

  1. EKONOMSKI TEHNIČAR TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA AUTOMEHANIČAR MODELAR ODEĆE MODNI KROJAČ ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE ELEKTROINSTALATER