TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

NASTAVNI KADAR

OPŠTI PREDMETI

Oblast Nastavni kadar

Srpski jezik i književnost

Marija Vukajlović

Mujo Taraniš

Emina Muratović

Azemina Hadžić

Šahim Džudžević

Edita Pepić

Elzina Murić

Matematika

Ramiz Jusufović

Jasmina Dreković Numanović

Fidahija Bećković

Sabina Dazdarević

Džemail Džemić

Engleski jezik

Dijana Stevanović

Melida Ademović Škrijelj

Elvedin Gegić

Elena Fakić

Istorija

Nemanja Perović

Biologija

Ljiljana Zečević

Ekologija i zaštita životne sredine

Melisa Curić

Geografija

Mesud Ramičević

Lejla Gegić

Fizika

Magbula Džemić

Hemija

Raica Popović

Huso Hasić

Psihologija

Iso Čuljević

Informatika

Damir Hadzić

Smajo Šaćirović

Fizičko vaspitanje

Admira Koničanin

Amil Bronja

Imer Ademović

Remzo Metović

Likovna Umetnost

Dušan Popović

Islamska veronauka

Edževid Hot

Senadija Bećirović

Pravoslavna veronauka

Vlajko Godžević

STRUČNI PREDMETI

Oblast Nastavni kadar

Stručni predmeti u ekonomiji

Anesa Derdemez

Nezrina Pepić

Alma Bajrović

Edina Pepić

Elvis Ćorović

Senada Hamzagić

Sabina Dreković

Stručni predmeti u mašinstvu

Kevser Hot

Esad Zukorlić

Safet Ademović

Zoran Mihajlović

Radovan Stašević

Hajriz Nezirović

Ramo Bakić

Šefkija Bronja

Verica Savić

Fadil Bronja

Vladan Bubanja

Izeta Tahirović

Stručni predmeti u elektrotehnici

Selver Pepić

Ahmedin Bulić

Zoran Zečević

Salko Smailagić

Velibor Savić

Stručni predmeti u saobraćaju

Muamer Habibović

Dževad Jusufović

Dženan Ličina

Dženan Taraniš

Stručni predmeti tekstilstva

Fatima Hajrizović

Sanela Prelić

Halida Zećirović

Senada Ademović

Sadik Čaušević

Ćamil Hajrizović

Stručni predmeti u šumarstvu

Mihrija Alić

Harun Eminović

Instruktor

Samir Fakić

Hajro Gegić