TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

7. jul 18
36320 Tutin
Tel: 020/811-160
Fax: 020/510-0252
tehtutin1@gmail.com

Službe škole

Pedagog

Enesa Vejselović, dipl. pedagog

Pravna služba

Hurija Klimenta, dipl. pravnik

+ Tel: +381/63-891 3505

Računovodstvo

Jasmin Dreković, dipl. ekonomista

+ Tel: +381/69-777 332

Psiholog

Azemina Tutić, dipl. psiholog

Bibliotekar

Fadil Prelic, dipl. inž. tekstilstva

Referent za rad sa vanrednim kandidatima

Samir Fakić

+ Tel: +381/63-466 000