TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

Ne učimo za školu već za život.

—Lucij Anej Seneka

Dobro došli u školu u kojoj se misli i stvara, pita i analizira i u kojoj se razvijaju individualne i kolektivne sposobnosti i gde je nastava, i teorijska, i praktična, način istraživanja. Na ovom sajtu imaćete informacije o Tehničkoj školi Tutin, njenoj organizaciji nastave, područjima rada i obrazovnim profilima i njihovim nastavnim planovima, školskim projektima, kulturnoj i javnoj delatnisti škole. Mi smo škola sa različitim obrazovnim profilima koja nudi sticanje kvalitetnog znanja kroz nastavne i vannastavne aktivnosti. Imperativ vremena je da škola postane podstičuća i zanimljiva za učenika i inspirativna za nastavnika.U školi pripremamo učenika za viši stepen obrzovnog procesa, podstičemo kreativnost i lični razvoj učenika i nastavnika i negujemo svest o pravima i odgovornostima.

Direktor škole - Hot Hajruš

Tehnička škola je nastala 1987. godine, izdvajanjem iz Centra za usmereno obrazovanje i vaspitanje „ Bratstvo i jedinstvo“. Osnivanje škole potiče iz realnih potreba opštine da dobije svoje proizvodne kadrove, kao i one koji će nastaviti školovanje na višim školama i fakultetima.

Celokupna nastavno- pedagoška aktivnost škole u proteklom periodu bila je i ostala težnja da se razvije jedna savremena, stručna, materijalno i kadrovski organizovana vaspitno-obrazovna ustanova koja će biti sposobna da inventivnošću nastavnog procesa formira nove, mlade, savremeno obrazovane proizvođače.

Težnja da se izgradi konstruktivna saradnja sa privredom, danas je postala realnost i budućnost škole, jer iz njenih klupa iz godine u godinu izlaze sve bolji stručnjaci, spremni da prihvate savremeni proces proizvodnje.

Moderan prostor u solidna oprema sa kojom rapolaže škola su izazov, ali i obaveza za sve nastavnike, učenike i roditelje, da ulože maksimum sebe kako bi vaspitno obrazovni proces bio sadržajniji i bogatiji za sva dostignuća koja traži savremena pedagoška nauka i pozitivne nastavne prakse.

Dalje razvijanje saradnje sa roditeljima, radnim i društvenim organizacijama, SO-e, razvojnom iskustvu sa drugim školama u republici i zemlji, razvijanjem svestrane saradnje sa Ministarsvom doprineće da Tehnička škola dobije status jedne od uglednih vaspitno- obrazovnih ustanova koja je otvorila vrata novim procesima u pedagogiji, tehnilogiji nastave, koja je dala snažan podsticaj stvaralačkom žaru i enturijazmu mladih i zdravim ambicijama.