TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

OBRAZOVNI PROFILI

Tehnička škola Tutin nudi sledeće obrazovne profile:

Ekonomski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje- Ekonomski tehničar.Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti.

Tehničar drumskog saobraćaja

Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti, npr. prikupljanje, analiza i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju, evidentiranje prisutnosti vozača i raspoređivanje voznog osoblja, provera raspoloživosti i ispravnosti saobraćajne signalizacije, učešće u izradi reda vožnje, poslovi održavanja vozila, tehnički pregledi, registracija, dispečerski i skladišni poslovi i dr.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za izradu proračuna i tehničke dokumentacije, spitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova...

Tehničar za komjutersko upravljanje (CNC) mašina

Obrazovni profil tehničar komjuterski upravljanih mašina, je zanimanje budućnosti. Povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru. Učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine (KUM). Zato sa pravom kažemo da ovaj profil čini da mašta postane stvarnost.

Mašinski tehničar motornih vozila

Ovaj obrazovni profil je formiran sa namerom da omogući učenicima sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, pravilnoj eksploataciji i održavanju. Obučen je za tehnički pregled raznih vrsta motora, prati aktuelne potrebe mušterija za određenim delovima i prikuplja nova znanja o motornim vozilima u skladu sa novinama na današnjem tržištu. Vrši servis vozila i obučen je za njihov remont i održavanje. Znanje o načinu funcionisanja, adekvatnoj opremi, alatu i održavanju vozila stiče kako teorijskim tako i praktičnim radom.

Automehaničar

Automehaničar je obrazovni profil koji je bio aktualan kako u prošlosti tako i danas. Zadaci automehaničara su da obavlјa tekuće poslove održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravlјenog dela. Tokom obrazovanja učenici se osposoblјavaju da vrše servis, održavanje motornih vozila, određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima.

Elektroinstalater

Elektroinstalater je trogodišnje zanimanje u kojem ćete biti osposobljeni za održavanje, popravku i izvođenje električnih instalacija, kao i popravkom svih vrsta električnih uređaja i aparata. Tu spadaju i priključci za potrošnju električne energije, svetla, osigurači, utikači, prekidači, vezivanje vodova, priključivanje kabolova, montažni i demontažni poslovi za elektroinstalacije i drugo.

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Elektrotehničаr zа rаshlаdne i termičke uređаje je profil u okviru kogа se školuju stručnjаci osposobljeni zа poprаvku i održаvаnje svih termičkih i rаshlаdnih uređаjа. Sа diplomom ovog profilа moguće je nаći posаo u svim servisimа koje se bаve prodаjom i servisirаnjem bele tehnike, kаo i u fаbrikаmа koje se bаve projektovаnjem i proizvodnjom rаshlаdnih i termičkih uređаjа.

Modni krojač

Po završetku školovanja, učenici profila modni krojač će biti obučeni da: konstruišu i modeluju odeću, izrađuju krojnu sliku, ručno i mašinski kroje, izrađuju mušku, žensku i dečju odeću, rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez.

Modelar odeće

Nakon početne ideje, dizajner pravi prototip (ili upućuje kako da se izradi), a može i samostalno da ostvari svoju ideju. Odeću može izraditi i predstaviti kao samostalnu ili je predstaviti u kolekciji.

OBAVEŠTENJA

  1. Obaveštenje za vanredne kandidate
  2. Termin za polaganje maturskog odnosno završnog ispita za vanredne učenike
  3. Termin za ispite vanrednih učenika

Tehnička škola pruža mogućnost pohađanja velikog broja obrazovnih profila svima koji žele kvalitetno znanje u struci i zaposle se.
Takođe učenici će biti pripremlјeni za nastavak uspešnog školovanja na visokoškolskim ustanovama.

Za više informacija kontaktirajte nas.
KONTAKTIRAJTE NAS